ทะเบียนรถ ฬฬ 168
ค้นหา   หมวดอักษร:    หมายเลข:    ค้นหา    แสดงทั้งหมด
ราคาไม่เกิน:    ค้นหาตามราคา

✎ วิธีใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมวดอักษร เช่น 5กข
ให้ใส่เฉพาะช่องหมวดอักษรเท่านั้น ช่องหมายเลขให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมายเลข เช่น 168
ให้ใส่เฉพาะช่องหมายเลขเท่านั้น ช่องหมวดอักษรให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาทั้งหมวดอักษรและหมายเลข เช่น 5กข 168
ให้ใส่ทั้งช่องหมวดอักษรและช่องหมายเลข แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาตามราคา เช่น ราคาไม่เกิน 30,000 บาท
ให้ใส่ที่ช่องราคาไม่เกิน แล้วกดปุ่มค้นหาตามราคาทะเบียนรถ 168

☆ ผลรวมเท่ากับ 25 ☆
- ทะเบียน สวย 168 และทะเบียนรถ 168 หรือทะเบียนรถ 168 ราคาทะเบียนรถ ฬฬ 168 และทะเบียนรถ ฬฬ 168 หรือทะเบียนรถสวยราคาถูก ฬฬ 168 ทะเบียนรถ ฬฬ 168 ทะเบียนรถ 168 และทะเบียนรถ 168 ทะเบียนรถ ฬฬ 168 หรือทะเบียนรถ สวย ฬฬ 168 ราคาเลขทะเบียนสวย 168 ราคาป้ายทะเบียน ฬฬ 168 หรือทะเบียน สวย ฬฬ 168 และซื้อป้ายทะเบียน 168 ทะเบียนรถ ราคาถูก ฬฬ 168 ทะเบียนรถ 168 ป้ายทะเบียนสวยราคาถูก 168 จองทะเบียนรถยนต์ 168 ทะเบียนรถ 168

ทะเบียนรถ ฬฬ 168

ราคา: 1,680,001 บาท

สถานะ: READY

ฬฬ168 , ฬฬ , 168 , LTB

168 ฮก ลก ซิ่ว , รวยทั้งชาติ

168 ("ฮก ลก ซิ่ว" อ่านแบบจีนฮ่องกง ก็คือ "ย่าห์ โหล่ว ฟัด")
เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร

    กลุ่มเลขตระกูล 168 ได้แก่ 1668 1688
  • เลข 1 หมายถึง หนึ่งเดียว (ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง)
  • เลข 6 หมายถึง ทาง (ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ)
  • เลข 8 หมายถึง รวย (ซิ่ว หมายถึง อายุยืน)
เมื่อนำเอาตัวเลขมารวมกันจะมีความหมาย "รวยทางเดียว" หรือ "รวยทั้งชาติ" (ไปทางไหนก็รวย)☆☆☆☆☆ รายการทะเบียนรถเลข 168 ทุกหมวด ☆☆☆☆☆


ทะเบียนรถ เลข 3 หลัก

ธธ 168
4,990,000
ภอ 168
990,000
วว 168
3,500,000
ษฮ 168
1,450,001
สจ 168
1,150,000

ทะเบียนรถกระบะ

ฒฒ 168
299,001
ตต 168
299,001

ทะเบียนรถตู้

ฬษ 168
520,001

ทะเบียนรถ มอเตอร์ไซด์

ววว
168

168,001