go to top page home ค้นหาทะเบียนรถ telephone line id

ค้นหาทะเบียนรถ ค้นหาป้ายทะเบียน

แสดงทุกป้ายทะเบียน
ทะเบียนรถ สจ 168

ทะเบียนรถ สจ 168 ผลรวมเท่ากับ 28

ทะเบียนรถ 168

ทะเบียนรถ สจ 168

ราคา: 1,350,000 บาท

สถานะ: READY

สจ168 , สจ , 168 , CODE: LTB

168 ฮก ลก ซิ่ว , รวยทั้งชาติ

168 ("ฮก ลก ซิ่ว" อ่านแบบจีนฮ่องกง ก็คือ "ย่าห์ โหล่ว ฟัด") เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร กลุ่มเลขตระกูล 168 ได้แก่ 1668 1688 เลข 1 หมายถึง หนึ่งเดียว (ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง) เลข 6 หมายถึง ทาง (ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ) เลข 8 หมายถึง รวย (ซิ่ว หมายถึง อายุยืน) เมื่อนำเอาตัวเลขมารวมกันจะมีความหมาย "รวยทางเดียว" หรือ "รวยทั้งชาติ" (ไปทางไหนก็รวย)

☆ รายการทะเบียนรถเลข 168 ทุกหมวด ☆
สจ 168 ผลรวมเท่ากับ 28
- เลขทะเบียนรถสวย 168 และทะเบียนรถ 168 หรือขายทะเบียนมงคล สจ 168 หาทะเบียนรถ 168 และทะเบียนรถ สจ 168 หรือทะเบียนรถ สจ 168 ทะเบียนรถ สจ 168 ทะเบียนรถ 168 และทะเบียนรถสวย ราคาถูก 168 ป้ายทะเบียนเลขสวย สจ 168 หรือขายทะเบียนรถ สจ 168 ทะเบียนรถ 168 ทะเบียนรถราคาถูก สจ 168 หรือทะเบียนรถ สจ 168 และหาทะเบียนรถ สจ 168 ทะเบียนรถ สจ 168 ทะเบียนรถ 168 ขายทะเบียน 168 ทะเบียนรถ 168 ทะเบียนรถ สจ 168