go to top page home ค้นหาทะเบียนรถ telephone line id

ค้นหาทะเบียนรถ ค้นหาป้ายทะเบียน

แสดงทุกป้ายทะเบียน
ทะเบียนรถ วว 168

ทะเบียนรถ วว 168 ผลรวมเท่ากับ 27

ทะเบียนรถ 168

ทะเบียนรถ วว 168

ราคา: 3,800,000 บาท

สถานะ: READY

วว168 , วว , 168 , CODE: LTB

168 ฮก ลก ซิ่ว , รวยทั้งชาติ

168 ("ฮก ลก ซิ่ว" อ่านแบบจีนฮ่องกง ก็คือ "ย่าห์ โหล่ว ฟัด") เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร กลุ่มเลขตระกูล 168 ได้แก่ 1668 1688 เลข 1 หมายถึง หนึ่งเดียว (ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง) เลข 6 หมายถึง ทาง (ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ) เลข 8 หมายถึง รวย (ซิ่ว หมายถึง อายุยืน) เมื่อนำเอาตัวเลขมารวมกันจะมีความหมาย "รวยทางเดียว" หรือ "รวยทั้งชาติ" (ไปทางไหนก็รวย)

☆ รายการทะเบียนรถเลข 168 ทุกหมวด ☆
วว 168 ผลรวมเท่ากับ 27
- ทะเบียนรถ วว 168 และเลขทะเบียนประมูล 168 หรือเลขทะเบียนประมูล 168 ราคาเลขทะเบียนสวย 168 และทะเบียนรถ 168 หรือทะเบียนรถ วว 168 ทะเบียนรถ วว 168 ทะเบียนรถ วว 168 และทะเบียนรถ วว 168 ทะเบียนรถ วว 168 หรือซื้อขายทะเบียนรถ 168 เลขทะเบียนราคาถูก 168 ทะเบียนรถสวยราคาถูก วว 168 หรือทะเบียนรถ 168 และทะเบียน รถ ถูก ราคา ปัจจุบัน วว 168 ทะเบียนรถ 168 ราคาทะเบียนรถ วว 168 เลขทะเบียนราคาถูก 168 ทะเบียนรถ 168 ทะเบียนรถเลขสวย 168