ทะเบียนรถ ฆฆ 1668
ค้นหา   หมวดอักษร:    หมายเลข:    ค้นหา    แสดงทั้งหมด
ราคาไม่เกิน:    ค้นหาตามราคา

✎ วิธีใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมวดอักษร เช่น 5กข
ให้ใส่เฉพาะช่องหมวดอักษรเท่านั้น ช่องหมายเลขให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะหมายเลข เช่น 168
ให้ใส่เฉพาะช่องหมายเลขเท่านั้น ช่องหมวดอักษรให้เว้นว่างเอาไว้ แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาทั้งหมวดอักษรและหมายเลข เช่น 5กข 168
ให้ใส่ทั้งช่องหมวดอักษรและช่องหมายเลข แล้วกดปุ่มค้นหา

☘ ถ้าต้องการค้นหาตามราคา เช่น ราคาไม่เกิน 30,000 บาท
ให้ใส่ที่ช่องราคาไม่เกิน แล้วกดปุ่มค้นหาตามราคาทะเบียนรถ 1668

☆ ผลรวมเท่ากับ 27 ☆
- เลขทะเบียนราคาถูก 1668 และทะเบียนรถ สวย 1668 หรือทะเบียนรถ 1668 ทะเบียนรถ 1668 และจองทะเบียนรถ ฆฆ 1668 หรือราคาป้ายทะเบียนรถ 1668 ทะเบียนรถ 1668 ทะเบียนรถสวย ราคาถูก ฆฆ 1668 และทะเบียนรถ ฆฆ 1668 ทะเบียนรถ 1668 หรือขายทะเบียนรถ ฆฆ 1668 ซื้อขายทะเบียนรถ ฆฆ 1668 ทะเบียนรถ ฆฆ 1668 หรือเลขทะเบียนสวย ฆฆ 1668 และซื้อเลขทะเบียน ฆฆ 1668 ขาย ทะเบียนรถ 1668 ทะเบียนรถ 1668 ทะเบียนรถ ฆฆ 1668 ทะเบียนรถ ฆฆ 1668 ทะเบียนรถ ฆฆ 1668

ทะเบียนรถ ฆฆ 1668

ราคา: 99,006 บาท

สถานะ: READY

ฆฆ1668 , ฆฆ , 1668 , LTB

168 ฮก ลก ซิ่ว , รวยทั้งชาติ

168 ("ฮก ลก ซิ่ว" อ่านแบบจีนฮ่องกง ก็คือ "ย่าห์ โหล่ว ฟัด")
เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการของจีน แห่งการอวยพร

    กลุ่มเลขตระกูล 168 ได้แก่ 1668 1688
  • เลข 1 หมายถึง หนึ่งเดียว (ฮก หมายถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง)
  • เลข 6 หมายถึง ทาง (ลก หมายถึง บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ)
  • เลข 8 หมายถึง รวย (ซิ่ว หมายถึง อายุยืน)
เมื่อนำเอาตัวเลขมารวมกันจะมีความหมาย "รวยทางเดียว" หรือ "รวยทั้งชาติ" (ไปทางไหนก็รวย)